Home / India Team

India Team

Our National Sahaj Yog Team

 

S. No

Name

Designation

1.

 

Shri. Dinesh Rai

Vice Chairman

2.

Shri. Suresh Kapoor

 

Executive Secretary

3.

Dr. Pratap Udhwani

Jt. Executive Secretary

 

4.

Shri. Ramesh Mantana

 

Trustee

 

5.

Shri. H.P.Chowdhary

Trustee

 

6.

 

Shri. Srichand Chaudhary

Trustee

 

7.

Shri. Sumeet Agarwal

Trustee

 

8.

 

Shri. J.S.Ambavat

Trustee

 

9.

 

Shri. K.K.Agarwal

Trustee

10.

 

Shri. Vinay Virmani

Trustee

11.

 

 

Shri. Anil Joshi

Trustee

 

12.

 

Mrs. Radha Rajan

Trustee

 

13.

 

Shri. Vivek Kumar Srivastava

Trustee

14.

 

Shri Jagpal Singh

Trustee

15.

Mrs. Madhumita Mukherjee

 

Trustee

 

State Co-Ordinators

S. No

Name

State

1.

Shri. Syamal Singha

A&N

 

2.

Mrs. B.V.Padmavathi

A.P

 

3.

Shri. Surendra Singh

Assam

 

4.

Shri. Satyadeo Mehta

Bihar

5.

Mrs. Babita

Chandigarh

 

6.

Shri. Anoop Talreja

Chhattisgarh

 

7.

Mrs. Semele Sardesai

Goa

 

8.

 

Shri. Jayantibhai Soni

Gujarat

9.

Shri. S.K.Sahni

Haryana

 

10.

Shri. Kamal Chauhan

Himachal Pradesh

 

11.

Shri. Mohinder Kumar

J&K

 

12.

Shri. Y.N.Singh

Jharkhand

 

13.

Shri. Narayan MK

Karnataka

 

14.

Mrs. Vijayalakshmi Sasi Kumar

Kerala

 

15.

Shri. Mahendra Vyas

M.P

 

16.

Shri. Swapnil Dhayade

Maharashtra

 

17.

Shri. Naresh Kumar Sarawgi

Orissa

 

18.

Mrs. Sheenu Chugh

Punjab

 

19.

Dr. Mohakam Singh

Rajasthan

 

20.

Mrs. Nirmala Nagarajan

Tamil Nadu

 

21.

Shri. Malla Reddy

Telangana

 

22.

Dr. Ashok Kumar Chauhan

U.P

 

23.

Shri. D.S.Basera

Uttarakhand

 

24.

 

Shri. Apurba Banerjee

W.B

 

ADVISORY COMMITTEE MEMBERS

S. No

Name

Designation

1.

Shri. R.D.Tyagi

Member

 

2.

Shri. Himanshu Shah

Member

 

3.

Col. Y.D.Mane

Member

 

4.

Shri. Brijesh Kapoor

Member

5.

Shri. Mahesh Kumar Saini

Member

 

6.

Shri. R.K.Mazari

Member

 

7.

Shri. Pradeepan V

Member

 

8.

Shri. B.S.Anandann

Member

 

9.

Shri. SKB Kulkarni

Member

 

10.

Shri. B.N.Tewari

Member

 

 

11.

 

Shri. Kaushik Panchal

 

Member

 

 

12.

 

Shri. Azad Singh

 

Member