Home / Event / Self realization progarm in Deogiri college

Self realization progarm in Deogiri college

Sep 27, 2019 04:11:23 AM

Deogiri college, usman pura, aurangabad

????????????????जय श्री माताजी???????????????? परम पूज्य श्री माताजींचे कृपेमध्ये आज औरंगाबाद येथील देवगिरी इंजिनीरिंग कॉलेजमध्ये सहजयोग प्रचार प्रसाराचा कार्यक्रम झाला धन्यवाद श्री माताजी????????????????श्री माताजी आपणास कोटी कोटी प्रणाम????????????????

Other Images :